Share to be shared !

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khoa học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khoa học 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM
English Linguistics and Literature
 Graduation Ceremony
 University of Social Sciences and Humanities.
 


 


 

 


 For the memories !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét