Share to be shared !

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Chinese music

1.  

愛上你好姑娘 

愛上你好姑娘 孫輝
Ài shàng n
ǐ hǎo gūniang - sūn huī
Anh đã yêu em m
t ri cô bé ơi - Tôn Huy
Trót Yêu Một Cô Nương Tốt
 
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét